Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKASI

Ürün, hizmet ve çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak kabul eden Teknik Conta, Birçok Sanayi Sektöründeki firmalara Conta imalatı faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman içinde sürekli iyileştirmeyi, gelişmeyi ve bunu bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Bu kapsamda;

Conta üretimi aşamasında “REACH ve RoSH MEVZUATLARINA” %100 uygun ürün imal etmek,

Ulusal çevre mevzuatını ve uymakla yükümlü olduğumuz diğer şartları takip etmek ve ilgili şartları yerine getirmek,

Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda, tüm imalat ve hizmet aşamalarında çevreyi korumak, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,

Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,

Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimiz ile tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,

Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.